Krynická 499, 181 00 Praha 8


Používáme pouze
nejkvalitnější materiály
a nejmodernější
technologie.
 

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na webových stránkách kominictví KLK. Jsme pražská kominická firma, založená v roce 2008. Práce provádíme nejen v Praze, ale i v celém Středočeském kraji.

 

Kominíci Praha

Všichni naši zaměstnanci za sebou mají dlouholetou praxi a jsou na slovo vzatými odborníky.
Používáme pouze nejkvalitnější materiály a nejmodernější technologie.
Spolupracujeme s plynařskou firmou. Společně realizujeme zakázky na výměnu plynových spotřebičů. Zajišťují beztarostné a odborné uvedení do provozu a my jejich bezpečný odtah spalin.
 

Co Vám můžeme nabídnout?

  •     preciznost
  •     dobrou cenu
  •     časovou flexibilitu
  •     kvalitu odvedených prací
  •     rychlé vyřízení zakázek
  •     komplexní nabídku služeb


Příjemný den Vám přejí vaši kominíci.

 

 

 

 

Všichni naši zaměstnanci za sebou mají dlouholetou praxi

a jsou na slovo vzatými odborníky.

 

 

 

 

 

Trochu z historie

Kominictví Praha

Víte, že… Kominíci - Kominictví jako zaměstnání vzniklo ve větších evropských městech již ve středověku. Ano, je to tak! Zpočátku se tímto povoláním u nás zabývali pouze Italové, jež přivandrovali z okolí Milána. Rozšíření kominického zaměstnání na venkov zaznamenáváme až v 19. století a to v závislosti se stavbou zděných komínů, jež nahradily starší typy komínů vyplétaných z proutí a omazaných hlínou. Následně zvýšením protipožární ochrany se postupně likvidovali dřevěné a šindelové.

Získat koncesi kominíka nebylo jen tak a vůbec to nebylo jednoduché. Oprávnění se udělováno na základě zvláštního průkazu způsobilosti a překvapivě bylo dědičné. Po smrti mistra mohla vykonávat kominictví vdova za pomoci tovaryšů.

Župní úřady určovaly podle počtu obyvatel, domů a komínů kominické rajóny, rozsah provádění kominického řemesla i sazby za vymetání.

K postavě kominíka se váže několik pověr, jejichž základ je pravděpodobně charakter práce, který související s ohněm, kouřem a sazemi. Tyto očistné prvky odpuzují zlo, čímž vlastně přitahují dobro i štěstí. Kominík je tak obecně známý jako symbol štěstí. Doposud je živá pověra, že pokud se chytíš knoflíku, když vidíš kominíka, splní se ti přání. Štěstí přináší i dotek třemi prsty o tělo kominíka, ale i tři štětiny vytržené ze štětky kominíka. Zkuste to.

 

Kominíci - Čištění komínových trubek

Pravidelné čištění komínového potrubí kvalifikovanými kominíky je v souladu s platnou legislativou povinností každého vlastníka nemovitosti. Potrubí spalin by mělo být čištěno minimálně dvakrát ročně, kouřové potrubí odvádějící zplodiny např. z krbu čtyřikrát ročně a odvětrávací potrubí jednou ročně. Bohužel investoři a majitelé nemovitostí berou tuto důležitou akci na lehkou váhu, což ukazuje na dalekosáhlou bezmyšlenkovitost. Nečištění kouřovodu vede k hromadění hořlavých sazí (téměř čistého uhlíku) na vnitřních stěnách kouřovodu. Zapálením sazí se teplota zvýší na 800-1200 °C.

Montujeme komínové systémy (komínové vložky) na kotle na tuhá paliva (dřevo, uhlí), plynové a olejové.
Komínové vložky se používají mimo jiné do komínových průduchů, do kterých jsou zapojena zařízení vypouštějící agresivní zplodiny a ničící komínové trubky.
Montujeme certifikované, flexibilní komínové systémy
Pro montáž komínové vložky není nutné provádět žádné zatěžující a nákladné stavební práce související s rekonstrukcí a renovací komína. Instalace kartuše je velmi jednoduchá a zabere pouze 40 až 60 minut. Vložka se vkládá do komína jeho vyústěním nebo přes T-kus do revizního otvoru. K jeho distribuci v komínovém kanálu používáme stlačený vzduch. Instalace vložky zabrání nečistotám a zmatkům spojeným se stavebními pracemi.
Montujeme komínové vložky
Montáž komínového uzávěru se doporučuje v oblastech se silným horizontálním větrem, který svou intenzitou dusí komínový tah. Patky se vyplatí instalovat i do komínů s vysokými stromy a vysokými zdmi a budovami v okolí, stejně jako do komínů umístěných nízko nad střešní plochou - když je vyústění komína pod hřebenem. Komínové nástavce se používají i v případě krátkých komínů, vyvedených z místností v nejvyšších patrech budov.V naší kominické firmě jsou služby naceňovány individuálně podle druhu a náročnosti.